درباره ما

شرکت صرافی امید سپه در سال 1384 و پس از اخذ تمامی مجوزهای مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره ثبت 245956 و شناسه ملی 10102865943 شروع به فعالیت در حوزه خدمات ارزی نموده است. این شرکت با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان حرفه ای و کارگزاران معتبر بین المللی در زمینه خرید و فروش نقدی ارزهای جهان روا و انجام عملیات  مربوط به  ثبت انواع حوالجات  در طول این سالها خدمتگزار طیف وسیعی از مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی  بوده و همواره در راستای تسهیل و تسریع امور ارزی تلاش نموده است.
رضایت و اعتماد مشتریان هدف غایی این مجموعه بوده و امیدواریم تا با تلاش مستمر و ارتقا مداوم سطح خدمات به این مهم نایل شویم.