انواع خدمات صرافی امید سپه

6128

صرافی امید سپه با توجه به اخذ تمامی مجوزهای مربوطه از بانک مرکزی خدمات ذیل را به مشتریان خود ارائه میدهد:

1. خرید و فروش نقدی ارز

2. انجام کلیه عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و یا خدمات برون مرزی از طریق کارگزاران و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی

* خدمات صدور حوالجات شامل خرید و فروش ارز در سامانه سنا و همچنین فروش ارز مبادله ای بر مبنای اولویت گروه کالایی است.

 

جهت تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز به تب مربوطه مراجعه فرمایید.